Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie


Nagłówek

Aktualności

Aktualizacja - Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży dla osób do 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nadal prowadzony jest nabór wniosków pracodawców zainteresowanych utworzeniem staży na okres 6 m-cy w ramach projektu pozakonkursowego Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (III) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w...

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży w ramach środków z PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od dnia 20.04.2018r. nabór na staże z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zostaje zakończony.        

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży dla osób powyżej 30 r. ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nadal prowadzony jest nabór wniosków pracodawców zainteresowanych utworzeniem staży na okres 6 m-cy w ramach projektu: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)" realizowanego w ramach Regionalnego...

„Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy II”

„Szansa na sukces”

  PROJECT CREATION Sp. z o.o., w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspieranie Aktywności Lokalnej CAL zaprasza do udziału w projekcie „ Szansa na sukces" Nr projektu RPMA.09.01.00-14-9798/17 Okres realizacji projektu: 01.05.2018r. - 30.04.2019r.   ...

Szkolenie z zakresu Prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie od dnia  16.04.2018 r. do dnia 27.04.2018 r. prowadzi nabór uczestników na szkolenie grupowe w zakresie:   Lp.   Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników szkolenia Orientacyjny czas trwania szkolenia w godzinach Charakterystyka...

Plan Szkoleń na rok 2018

Plan szkoleń opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków reslizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 poz. 667). Załączniki ...

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży w ramach środków z PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 09.04.2018r. do wyczerpania środków będą wydawane i przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych utworzeniem 2 miejsc stażu dla niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu ze środków...

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży dla osób bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że w terminie od dnia 09.04.2018r. do dnia 13.04.2018r. będą wydawane i przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych organizacją staży w ramach środków Funduszu Pracy. Na staż mogą być skierowane osoby bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy . Staże...

Badanie potrzeb pracodawców dot. zapotrzebowania na środki finansowe w ramach rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na rok 2018

Badanie potrzeb pracodawców dot. zapotrzebowania na środki finansowe w ramach rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na rok 2018 Z uwagi na potrzebę oszacowania środków finansowych na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) Powiatowy Urząd...

Wyświetlanie 1 - 10 z 173 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę