Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie


Nagłówek

Aktualności

"Nie daj się zagiąć - jak osiągnąć sukces na rozmowie kwalifikacyjnej"

Informacja dla Pracodawców dotycząca prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nabór Wniosków pracodawcy o organizowanie prac interwencyjnych , finansowanych ze środków Funduszu Pracy  na 2018r.  - od dnia 11.09.2018r. zostaje zakończony.      

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży w ramach środków z PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że w terminie od dnia 10.09.2018r. do dnia 21.09.2018r. będą wydawane i przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych utworzeniem 3 miejsc stażu dla niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukujący pracy niepozostający w...

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży w ramach środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że w terminie od dnia 06.09.2018r. do dnia 07.09.2018r. będą wydawane i przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych utworzeniem 5 miejsc staży w ramach środków Funduszu Pracy. Na staż mogą być skierowane osoby bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy ...

Informacja dla pracodawców dotycząca staży

     Powiatowy U rząd Pracy w Gostyninie informuje, że nabór wniosków na staże w ramach projektu pozakonkursowego „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (III) " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu...

Informacja dla pracodawców dotycząca staży

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nabór na staże w ramach projektu pozakonkursowego: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1...

KOMUNIKAT DLA BYŁYCH PRACOWNIKÓW FIRMY "BEZPIECZNY LIST" Sp. z o.o. w Chlebni

KOMUNIKAT DLA BYŁYCH PRACOWNIKÓW FIRMY „ BEZPIECZNY LIST" Sp. z o.o. W Chlebni   Informujemy, że w związku z ustaloną datą niewypłacalności „Bezpieczny List" Sp. z o.o. W Chlebni na dzień 9 października 2016 r. Wojewódzki Urząd pracy w Warszawie wypłaca niezaspokojone świadczenia pracownicze byłym...

Szkolenia dla bezrobotnych do 30 r.ż. w ramach Trójstronnych Umów Szkoleniowych PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nadal posiada środki i prowadzi nabór wniosków pracodawców na organizację szkoleń dla bezrobotnych na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu...

Informacja dla osób zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej w ramach środków POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje,  że od dnia 20.08.2018r.  do dnia  24.08.2018r. ogłasza IV nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej  „dotacji" w  kwocie 21 000 PLN   wyłącznie dla 1 osoby bezrobotnej  w ramach...

Informacja dla osób zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej w ramach środków RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 20.08.2018r. do 31.08.2018r. ogłasza IV nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej   ,,dotacji" w kwocie 21 000 PLN w ramach projektu pozakonkursowego: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej...

Wyświetlanie 11 - 20 z 228 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę