Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie


Nagłówek

Aktualności

INFORMACJA O DZIAŁANIACH OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO

INFORMACJA O DZIAŁANIACH OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO     Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego „OWES Mazowsza Płockiego" prowadzony jest w partnerstwie trzech organizacji: 1.       Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa...

Informacja dla osób zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej w ramach środków RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 01.10.2018r. do 12.10.2018r. ogłasza V nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej   ,,dotacji" w kwocie 21 000 PLN w ramach projektu pozakonkursowego: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej...

Nabór wniosków na Bon na Zasiedlenie zostaje ZAKOŃCZONY

          Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż z dniem 27.09.2018r. nabór wniosków o przyznanie na podstawie umowy BONU NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia, w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Prawo jazdy kat. C+E

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w IV kwartale 2018 r. szkolenia indywidualnego pod nazwą: „Prawo jazdy kat. C+E". Szkolenia indywidualne organizowane są na wniosek osoby bezrobotnej, dlatego liczby uczestników w ciągu roku Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie nie jest w stanie...

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży w ramach środków z PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że w terminie od dnia 25.09.2018r. do dnia 12.10.2018r. lub do wyczerpania limitu miejsc będą wydawane i przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych utworzeniem 2 miejsc stażu dla niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukujący...

Informacja dla Pracodawców dotycząca prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nabór Wniosków pracodawcy o organizowanie prac interwencyjnych , finansowanych ze środków Funduszu Pracy  na 2018r.  - od dnia 11.09.2018r. zostaje zakończony.      

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży w ramach środków z PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że w terminie od dnia 10.09.2018r. do dnia 21.09.2018r. będą wydawane i przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych utworzeniem 3 miejsc stażu dla niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukujący pracy niepozostający w...

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży w ramach środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że w terminie od dnia 06.09.2018r. do dnia 07.09.2018r. będą wydawane i przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych utworzeniem 5 miejsc staży w ramach środków Funduszu Pracy. Na staż mogą być skierowane osoby bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy ...

Informacja dla pracodawców dotycząca staży

     Powiatowy U rząd Pracy w Gostyninie informuje, że nabór wniosków na staże w ramach projektu pozakonkursowego „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (III) " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu...

Informacja dla pracodawców dotycząca staży

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nabór na staże w ramach projektu pozakonkursowego: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1...

Wyświetlanie 1 - 10 z 79 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę