Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie


Nagłówek

Aktualności

Informacja dla osób zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej w ramach środków POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje,  że od dnia 20.08.2018r.  do dnia  24.08.2018r. ogłasza IV nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej  „dotacji" w  kwocie 21 000 PLN   wyłącznie dla 1 osoby bezrobotnej  w ramach...

Informacja dla osób zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej w ramach środków RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 20.08.2018r. do 31.08.2018r. ogłasza IV nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej   ,,dotacji" w kwocie 21 000 PLN w ramach projektu pozakonkursowego: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej...

KONKURS

KONKURS Jestem lepszy od…   Fundacja „Szansa dla Niewidomych" przeprowadza konkurs „Jestem lepszy od...". Tegoroczna edycja ma na celu wydanie publikacji przedstawiającej środowisko osób niewidomych i słabowidzących oraz ich wkład w rozwój naszej ojczyzny. Na publikacje będą składały...

Informacja dla osób niepełnosprawnych zainteresowanych ubieganiem się o środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że w terminie od 14.08.2018r. do 31.08.2018r. ogłasza nabór wniosków w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym...

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży w ramach środków Funduszu Pracy

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży dla osób bezrobotnych ze środków Funduszu Pracy   Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że w terminie od dnia 06.08.2018r. do dnia 10.08.2018r. będą wydawane i przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych utworzeniem 13 miejsc staży...

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem staży dla bezrobotnych powyżej 30 roku życia

    Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od dnia 01.08.2018r. ogłasza nabór wniosków dla pracodawców zainteresowanych utworzeniem staży na okres do 4 m-cy w ramach oszczędności środków powstałych na projekcie : „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających...

Szkolenie PRAWO JAZDY KAT. C + KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA - NABÓR UZUPEŁNIAJACY

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie od dnia  24.07.2018 r. do dnia 25.07.2018 r. prowadzi nabór uzupełniajacy uczestników na szkolenie grupowe w zakresie:     Lp.   Nazwa i zakres szkolenia Liczba miejsc dla uczestników szkolenia Orientacyjny czas trwania szkolenia w godzinach ...

Informacja dla osób niepełnosprawnych zainteresowanych ubieganiem się o środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej

      Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że wydłuża do dnia 31.07.2018r. nabór wniosków w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w...

Nabór wniosków pracodawców na finansowanie kształcenia ustawicznego w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego - środki z rezerwy KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 16.07.2018 r. do 27.07.2018 r. będzie prowadzony nabór wniosków Pracodawców zainteresowanych uzyskaniem środków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego własnego oraz swoich pracowników ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego według...

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od dnia  04.07.2018r. do 06.07.2018r.   będą wydawane i przyjmowane wnioski dla Pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (20 000 zł na jedno stanowisko). Z możliwości sprawdzenia wniosku każdy Pracodawca...

Wyświetlanie 1 - 10 z 211 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę