Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie


Nagłówek

Aktualności

INFORMACJA O DZIAŁANIACH OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO

INFORMACJA O DZIAŁANIACH OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO     Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego „OWES Mazowsza Płockiego" prowadzony jest w partnerstwie trzech organizacji: 1.       Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa...

Bon na zasiedlenie - nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż posiada środki dla 4 osób do 30 roku życia, które są zainteresowane otrzymaniem BONU NA ZASIEDLENIE w związku z podjęciem przez bezrobotnego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Druki wniosku o...

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - nabór wniosków

W związku z oszczędnościami Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w dniu 16.10.2018 r. są przyjmowane wnioski Pracodawców zainteresowanych uzyskaniem środków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego własnego oraz swoich pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego według poniższych...

Szkolenia dla bezrobotnych do 30 r.ż. w ramach Trójstronnych Umów Szkoleniowych PO WER

                 Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nadal posiada środki i prowadzi nabór wniosków pracodawców na organizację szkoleń dla bezrobotnych na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej w ramach Programu...

Nabór wniosków na Bon na Zasiedlenie zostaje ZAKOŃCZONY

           Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż z dniem 03.10.2018r. nabór wniosków o przyznanie na podstawie umowy BONU NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia, w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

Nabór wniosków na Bon na Zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż posia środki dla 4 osób bezrobotnych zainteresowanych Bonem na zasiedlenie w ramach projektu pozakonkursowego Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (III) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego...

Informacja dla osób zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej w ramach środków RPO

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 01.10.2018r. do 12.10.2018r. ogłasza V nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej   ,,dotacji" w kwocie 21 000 PLN w ramach projektu pozakonkursowego: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej...

Nabór wniosków na Bon na Zasiedlenie zostaje ZAKOŃCZONY

          Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż z dniem 27.09.2018r. nabór wniosków o przyznanie na podstawie umowy BONU NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia, w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: Prawo jazdy kat. C+E

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w IV kwartale 2018 r. szkolenia indywidualnego pod nazwą: „Prawo jazdy kat. C+E". Szkolenia indywidualne organizowane są na wniosek osoby bezrobotnej, dlatego liczby uczestników w ciągu roku Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie nie jest w stanie...

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży w ramach środków z PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że w terminie od dnia 25.09.2018r. do dnia 12.10.2018r. lub do wyczerpania limitu miejsc będą wydawane i przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych utworzeniem 2 miejsc stażu dla niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukujący...

Wyświetlanie 1 - 10 z 228 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę