Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy
Power logo   RPO
 

 

Ministerstwo przypomina o obowiązku powiadomienia przez pracodawcę o zatrudnieniu obywatela z Ukrainy w ciągu 14 dni od dnia podjęcia zatrudniania. Brak zgłoszenia powoduje, iż zatrudnienie jest nielegalne.

Informacja ZUS dla przedsiębiorców, firm, osób prowadzących działalność gospodarczą

Допомога громадянам України       Zielona Linia - Strona główna

Komunikacja w polskim języku migowym (PJM)

Aplikacja ePraca - Додаток ePraca

Pomoc dla obywateli Ukrainy

Informacja prasowa - wsparcie ZUS Tarcza Antykryzysowa 9.0

Poprowadź Agencję Pocztową

Aplikacja mobilna ePraca


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie pragnie wesprzeć Zakład Ubezpieczeń Społecznych w prowadzonej akcji ubankowienia pod hasłem "Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo". Wszelkie informacje na temat akcji znajdziecie Państwo tutaj.

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

A K T U A L I Z A C J A  I N F O R M A C J I w związku z ANEKSEM NR 5               Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie od dnia 01.01.2020r. realizuje projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (IV)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ...

            Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 27.10.2022r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej   ,,dotacji"  dla 2 osób bezrobotnych, w ramach projektu pozakonkursowego: „Aktywizacja osób  w wieku 30 lat i więcej...

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż posiada środki w wysokości maksymalnie 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę dla 10 osób (6 kobiet i 4 mężczyzn) bezrobotnych poniżej 30. roku życia zainteresowanych Bonem na zasiedlenie w ramach projektu pozakonkursowego: Aktywizacja osób młodych pozostających...

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż posiada środki w wysokości maksymalnie 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę dla 19 osób (10 kobiet i 9 mężczyzn) bezrobotnych poniżej 30. roku życia zainteresowanych Bonem na zasiedlenie w ramach projektu pozakonkursowego: Aktywizacja osób młodych pozostających...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

A K T U A L I Z A C J A  I N F O R M A C J I w związku z ANEKSEM NR 5               Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie od dnia 01.01.2020r. realizuje projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (IV)" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ...

            Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 27.10.2022r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej   ,,dotacji"  dla 2 osób bezrobotnych, w ramach projektu pozakonkursowego: „Aktywizacja osób  w wieku 30 lat i więcej...

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż posiada środki w wysokości maksymalnie 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę dla 10 osób (6 kobiet i 4 mężczyzn) bezrobotnych poniżej 30. roku życia zainteresowanych Bonem na zasiedlenie w ramach projektu pozakonkursowego: Aktywizacja osób młodych pozostających...

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż posiada środki w wysokości maksymalnie 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę dla 19 osób (10 kobiet i 9 mężczyzn) bezrobotnych poniżej 30. roku życia zainteresowanych Bonem na zasiedlenie w ramach projektu pozakonkursowego: Aktywizacja osób młodych pozostających...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec października 2022 r.
stopa bezrobocia

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 38.884,02 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę