Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie


Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w 2020 r. szkolenia indywidualnego pod nazwą: „Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną pełną" Szkolenia indywidualne organizowane są na wniosek osoby bezrobotnej, dlatego liczby uczestników w ciągu roku Powiatowy Urząd...

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w 2020 r. szkolenia indywidualnego pod nazwą: „Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną" Szkolenia indywidualne organizowane są na wniosek osoby bezrobotnej, dlatego liczby uczestników w ciągu roku Powiatowy...

  Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w 2020 r. szkolenia indywidualnego pod nazwą: „Prawo jazdy kat. CE" Szkolenia indywidualne organizowane są na wniosek osoby bezrobotnej, dlatego liczby uczestników w ciągu roku Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie nie...

    Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż z dniem 19.05.2020 r. wznawia nabór wniosków na Bon na zasiedlenie w ramach projektu pozakonkursowego: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (IV).   Uczestnikami projektu mogą być osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy,...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w 2020 r. szkolenia indywidualnego pod nazwą: „Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną pełną" Szkolenia indywidualne organizowane są na wniosek osoby bezrobotnej, dlatego liczby uczestników w ciągu roku Powiatowy Urząd...

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w 2020 r. szkolenia indywidualnego pod nazwą: „Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną" Szkolenia indywidualne organizowane są na wniosek osoby bezrobotnej, dlatego liczby uczestników w ciągu roku Powiatowy...

  Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie w 2020 r. szkolenia indywidualnego pod nazwą: „Prawo jazdy kat. CE" Szkolenia indywidualne organizowane są na wniosek osoby bezrobotnej, dlatego liczby uczestników w ciągu roku Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie nie...

    Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż z dniem 19.05.2020 r. wznawia nabór wniosków na Bon na zasiedlenie w ramach projektu pozakonkursowego: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (IV).   Uczestnikami projektu mogą być osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy,...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2020r.
Stopa bezrobocia kwiecień 2020 - kraj

  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę