Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż od dnia 02 stycznia 2019 r. są wydawane oraz przyjmowane wnioski pracodawców o zamówienie szkolenia w ramach Trójstronnej Umowy Szkoleniowej (TUS) - (11 szkoleń dla 11 mężczyzn) w ramach projektu pozakonkursowego Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w...

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż z dniem 13.12.2018r. godz. 10:15 nabór wniosków o przyznanie na podstawie umowy BONU NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia, w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (III)"...

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż posiada środki dla 2 osób bezrobotnych zainteresowanych Bonem na zasiedlenie w ramach projektu pozakonkursowego Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (III) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego...

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż z dniem 08.11.2018 r. nabór wniosków o przyznanie na podstawie umowy BONU NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia, w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (III)" współfinansowanego ze...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę