Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
2017 Monitoring zawodow deficytowych i nadwyżkowych

Załączniki Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2017r.

2016 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Załączniki Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2016r.

Załączniki Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2015r.

     O G Ł O S Z E N I E               Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie od dnia 01.01.2017r. realizuje projekt Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II) współfinansowany z...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę