Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
2014 Monitoring i ranking zawodów

Załączniki Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2014 roku Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok

2013 Monitoring i ranking zawodów

Załączniki Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2013 roku Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok

2011 Monitoring i ranking zawodów

Załączniki Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2011 roku Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2011 rok

2012 Monitoring i ranking zawodów

Załączniki Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2012 roku Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę