PO WER 2014-2020 - Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie


Informacja dla pracodawców dotycząca staży

Szkolenia dla bezrobotnych do 30 r.ż. w ramach Trójstronnych Umów Szkoleniowych PO WER

Informacja dla osób zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej w ramach środków POWER

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

Informacja dot. efektów realizacji PO WER za okres 2016-2017

Aktualizacja - Aneks Nr1_Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

Informacja dot. efektów realizacji PO WER za 2015 rok

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę