Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie


Czytaj więcej w temacie: Aktualności

     O G Ł O S Z E N I E               Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie od dnia 01.01.2017r. realizuje projekt Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II) współfinansowany z...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

     O G Ł O S Z E N I E               Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie od dnia 01.01.2017r. realizuje projekt Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II) współfinansowany z...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę