Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie


Czytaj więcej w temacie: Aktualności

     O G Ł O S Z E N I E               Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie od dnia 01.01.2017r. realizuje projekt Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II) współfinansowany z...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

     O G Ł O S Z E N I E               Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie od dnia 01.01.2017r. realizuje projekt Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II) współfinansowany z...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę